Cookie beleid VV Oosterhout

De website van VV Oosterhout is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

VV Oosterhout (VVO) respecteert je privacy en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verkregen. In deze verklaring geven wij aan hoe VVO met je persoonsgegevens omgaat en welke rechten je hebt.


 

VVO verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw instemming voor de uitvoering van je lidmaatschap, voor de volgende doelen:

1.            Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB

2.            Voor het innen van de contributie

3.            Verzenden van onze Nieuwsbrief

4.            Communicatie over trainingen, wedstrijden en overige berichten

5.            Organisatie en communicatie rond teamindelingen

6.            Vermelding naam van leden op teampagina’s en/of activiteiten op de website www.vvoosterhout.nl 

 

Deze persoonsgegevens verwerkt VVO:

•             Voor- en achternaam

•             Geslacht

•             Geboortedatum

•             Adres, postcode en woonplaats

•             Telefoonnummer

•             E-mailadres

•             Legitimatienummer van geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart) vanaf 16 jaar

•             IBAN nummer

•             Pasfoto (vanaf 10 jaar)

 

Gegevens van junioren en pupillen (tot 18 jaar)

Als minderjarige is toestemming van je ouder of voogd nodig om je aan te melden als lid van de vereniging.

 

Recht op inzage van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (tenzij de VVO op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek vragen wij je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (kopie hiervan). Als je wenst dat je gegevens aangepast, afgeschermd of verwijderd worden, dan draagt VVO hiervoor zo spoedig mogelijk zorg.

 

Hoe lang bewaart VVO je gegevens?
VVO bewaart je persoonsgegeven niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens zijn aangeleverd. Dit betekent dat als je je lidmaatschap beëindigt, je gegevens zo spoedig mogelijk uit de ledenadministratie, van de website en uit communicatiemiddelen worden verwijderd. De bewaartermijn voor onze financiële administratie is echter maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking van je gegevens aan derden

VVO verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die VVO met je heeft, of als VVO wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken. Met derden die jouw gegevens verwerken voor bijvoorbeeld het innen van de contributie of voor de ledenadministratie heeft VVO een verwerkersovereenkomst. Hiermee wordt gezorgd voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VVO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

VVO heeft passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Website VVO en beeldmateriaal
Tijdens de trainingen, wedstrijden en voetbal gerelateerde activiteiten bij/van VVO worden regelmatig foto's genomen of films gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van VVO en/of leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van VVO opgenomen worden. Als er bezwaren zijn tegen een geplaatste foto of film, dan kan dit gemeld worden bij de secretaris van het bestuur. Het betreffende beeldmateriaal wordt dan verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of als duidelijk voor de foto is geposeerd (daaruit blijkt instemming).

 

Toestemmingsverklaring

Bestaande leden vragen wij om hun toestemming te geven op bepaalde handelingen van VVO.  Een voorbeeld hiervan is het opnemen van een pasfoto op de website bij je team. De toestemmingsverklaring wordt gevraagd aan nieuwe leden en na de inwerkingtreding van de AVG ook eenmalig aan de bestaande leden.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van VVO. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. VVO raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

VVO past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites wordt steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen informeert VVO je per e-mail en via de website.

 

Contact over de privacyverklaring

Heb je nog vragen en opmerkingen over de privacyverklaring of het privacybeleid van VVO? Neem dan contact op met de secretaris.

Secretaris:                         Nick Oprins

E-mail:                              [email protected]


Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je hiermee terecht bij de secretaris van ons bestuur. Deze neemt de klacht in behandeling.

Op grond van de AVG heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!