Welzijn - VV Oosterhout

Welzijn

Sporten en contact met leeftijdsgenoten is voor alle kinderen belangrijk, maar zeker voor kinderen met gedragsproblemen.
Deze kwetsbare doelgroep staat vaak buitenspel en dit komt de ontwikkeling niet ten goede.

Als VV Oosterhout erkennen wij dit en willen we zoveel mogelijk kinderen een plek geven binnen de vereniging. Hierbij houden we er wel rekening mee dat kinderen met gedragsproblemen gebaat zijn bij een specifieke begeleiding en extra aandacht, maar als vereniging kunnen wij niet van onze
vrijwillige trainers en leiders verwachten dat zij dit altijd kunnen bieden.

De Welzijnscommissie van VV Oosterhout probeert daarom samen met het kind, de ouders en de staf van het elftal te kijken wat de mogelijkheden zijn.  Eventueel wordt hierbij de hulp van professionals uit de regio en professionals die reeds actief zijn binnen het gezin, ingeroepen.

De Welzijnscommissie is in 2011 geïnitieerd door Hans Vreijsen vanuit een behoefte om kinderen met “een gebruiksaanwijzing” niet af te wijzen, maar zo goed als mogelijk te begeleiden. Om dit vorm te geven zocht hij contact met Janine Smeets, die met haar achtergrond als psycholoog een specifieke expertise kon inbrengen en een brug kon slaan naar de hulpverlening. Al gauw bleek dat er  een behoefte was aan de inzet van de Welzijnscommissie en was versterking van de commissie nodig. Sinds 2015 heeft Marijke de Ronde zitting genomen in de  Welzijnscommissie. In het najaar van 2016 is Mary-Ann de Hoogh toegevoegd aan de Welzijnscommissie. Beiden zijn actief in de zorgverlening en nemen hun eigen ervaringen mee. Daarmee zijn zij een zeer waardevolle aanvulling voor de commissie. 

Ondanks dat alle leden van de Welzijnscommissie een zekere ervaring en kennis bezitten in de begeleiding van kinderen of van gedragsproblematiek, treden wij niet op als professionals, maar als vrijwilligers die de brug proberen te slaan tussen kinderen/ouders en de trainers/leiders van de
elftallen. Dit doen we door te luisteren naar de kinderen en hun ouders en een vertaalslag te maken naar praktische handvaten en adviezen voor de staf van het elftal.

We stappen graag zo vroeg mogelijk in, dus als het kind reeds bekend is met gedragsproblematiek, horen wij dit graag. Niet om het kind meteen al in een hokje te zetten en er extra aandacht op te vestigen, maar om te weten wat we kunnen doen, zodat het kind lekker kan voetballen. Aarzel dus
niet om contact met ons op te nemen als uw kind bij VV Oosterhout voetbalt of wil komen voetballen.

Ook stafleden kunnen bij ons terecht wanneer ze vragen hebben over de begeleiding van een specifieke speler of wanneer zij hun zorgen willen uiten. Mocht dit initiatief u aanspreken en denkt u een bijdrage te kunnen hebben in de Welzijnscommissie, dan horen wij dit graag.

Wij zijn te bereiken via ons mailadres: welzijn@vvoosterhout.nl.

                       

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!